"Pred každou opravou je vždy potrebné najskôr vykonať diagnostiku zariadenia, kde určíme presný rozsah poškodenia a aký je k oprave potrebný rozsah prác a náhradných dielov. Po diagnostike Vás kontaktujeme s presnou cenovou ponukou, na základe ktorej sa Vy rozhodnete o realizácii opravy."

Opravy a servis sa u nás zameriavajú hlavne na smartfóny, notebooky, PC, tablety a herné konzoly to však neznamená , že nedokážeme opraviť aj inú elektroniku. Kontaktujte nás a informujte sa či by sa dal spotrebič opraviť.